Informatie koolmonoxidemelders

Deze categorie is leeg.

Een koolmonoxide melder heeft een maximale levensduur van 5, 7 of 10 jaar, afhankelijk van het model. Veel koolmonoxide melders worden gevoed met batterijen die elk jaar vervangen moeten worden. De kans is groot dat de melder langer wordt gebruikt dan de maximale levernsduur. Het advies is om een melder te kiezen met een batterij die even lang meegaat als de meder. In een groot huis is het advies om te kiezen voor een draadloos koppelbare melder en ook een melder te plaatsen op de slaapverdieping.
 
Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?
 
Onderhoud van een (open)verbrandingstoestel: 
Zorg dat uw verbrandingstoestel bij voorkeur jaarlijks wordt gecontroleerd door een vakman. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.
 
 • Laat bij dit onderhoud ook controleren of er voldoende ventilatie is.
 • Als het toestel aangesloten is op een rookkanaal dan moet ook de goede werking van dit kanaal worden gecontroleerd: laat uw schoorsteen regelmatig vegen!
 • Ga na of de monteur ook voldoende vakbekwaam is (bijvoorbeeld met een keurmerk OK CV) . Hierover kunt u navraag doen bij UNETO-VNI.
Goede ventilatie. 
 
 • In een ruimte waar een open verbrandingstoestel staat of hangt, is een goede ventilatie noodzakelijk voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen.
 • Als het toestel in gebruik is, moeten roosters en klepramen openstaan. Ook kunnen in uw woning permanent geopende ventilatieopeningen aanwezig zijn voor een verbrandingstoestel. Stopt deze openingen daarom nooit dicht.
 • Heeft uw woning een mechanisch ventilatiesysteem of een keukenafzuigkap dan is toevoer van voldoende ventilatielucht helemaal belangrijk. Zonder voldoende toevoer bestaat namelijk het gevaar dat er onderdruk in uw woning ontstaat waardoor rookgassen uit een rookkanaal de woning in kunnen worden gezogen.
 
Of u nu een geiser, cv of gaskachel heeft: om het aardgas te kunnen verbranden is zuurstof  nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide. Wanneer moet u zich ongerust maken?
 
 • De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal.
 • De vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan. 
Waar plaats ik een koolmonoxidemelder?
 
Koolmonoxide vormt zich bij onvolledige verbranding in het gastoestel en vermengt zich met de overige verbrandingsgassen. De dichtheid van de verbrandingsgassen is lager dan de dichtheid van lucht. De verbrandingsgassen zullen dus te samen met koolmonoxide de neiging hebben om te stijgen. Bij onvoldoende ventilatie wordt de ruimte vanaf het plafond naar beneden gevuld.
 
Advies:
 
 • Plaats de koolmonoxidemelder in de (leef)ruimte waarin een (open)verbrandingstoestel staat. Bijvoorbeeld de kamer waar een gaskachel staat, een keuken met een geiser of een zolder waar de cv opstelling staat.
 • Plaats de koolmonoxidemelder conform de bij het apparaat meegeleverde installatie instructie. Neem daarbij notie van het volgende advies:
Bevestiging aan de muur
 
 • Indien u de koolmonoxidemelder aan de muur plaatst, bevestig deze dan hoog aan de muur op een horizontale afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxidemelder geplaatst wordt op minimaal 15 centimeter gerekend vanaf het plafond.
 • Zorg er ook voor dat de melder altijd hoger is geplaatst dan de deurpost of het raamkozijn.
Bevestiging aan het plafond
 
 • Indien u de koolmonoxidemelder aan het plafond plaatst, doe dit dan op een afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxidemelder tenminste 30 centimeter vanaf de muur geplaatst wordt.
Bij fabrikanten kan de instructie nog wel eens verschillen, helaas. Hier wordt aan gewerkt, maar dat heeft wel tijd nodig.
 
Waar moet ik op letten als ik een CO-melder koop?
 
 • Een koolmonoxidemelder draagt de norm BS EN 50291op de verpakking, omdat deze aan deze technische norm dient te voldoen.
 • Let bij aanschaf van een koolmonoxidemelder dat deze melder 5 tot 10 jaar lang meegaat.
 • Ook staat in de gebruiksaanwijzing de norm BS EN 52092 vermeld. Dit betreffen de installatievoorschriften.
 
Onderhoud van een koolmonoxidemelder
 
Controleer regelmatig de goede werking van een koolmonoxidemelder volgens specificaties van de leverancier.  Sommige melders moeten na een aantal jaren worden vervangen. Zet bij plaatsing de plaatsingsdatum en de vervangdatum met watervaste stift op de voorzijde.  
 
Bron: brandweer.nl